พระภิกษุ สามเณร จากวัดชนะสงคราม วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดจักรวรรดิราชาวาส และวัดอรุณราชวราราม เข้าชมนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"

วันที่เผยแพร่ : 30 กันยายน 2019


วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.