ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปี 62 ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2019


วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.