โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ

วันที่เผยแพร่ : 28 สิงหาคม 2019


วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.