งานนิทรรศการ 'ครูไหวใจร้าย' ที่สุดในโลก และการเสวนา "ศักราชใหม่ของหนังสือปกแข็งในประเทศไทย"

วันที่เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2018


วันที่ 22 ธ.ค.61 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับ สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จัดงาน ‘ครูไหวใจร้าย’ ที่สุดในโลก จัดโครงการ “หนังสือปกผ้าปัก ครูไหวใจร้าย” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลกที่มีงานแสดงหนังสือปกผ้าปักจริง