คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่เผยแพร่ : 24 ธันวาคม 2018


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.00 - 12.00 น. หอสมุดดำรงราชานุภาพ ได้ให้การต้อนรับและนำชม คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 จำนวน 210 นาย โดยมีประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภา พร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ