โครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 "สานฝัน ปันความสุข"

วันที่เผยแพร่ : 19 มกราคม 2019


วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิ ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ โดย โรงเรียนการศึกษา