สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การเสวนาวิชาการ ด้วยพระปรีชาญาณ นำประชาราษฎร์จากทาสสู่ไท

หมวด:

เนื้อหา

 
ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร