สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

ชวน คิด(ส์) ชวนดู อ่านร้อง ทำนองไทย

หมวด:

เนื้อหา

ตอนที่ 1 กลอนหัวเดียวทำนองเลาะ นิทานชาดก เรื่อง กระต่ายตื่นตูม
เล่าเรื่อง ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)
ปั้นภาพ นฤมล ตนะวรรณสมบัติ