สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การแสดงดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ภายใต้โครงการ "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก"

หมวด:

เนื้อหา

เทปบันทึกการแสดงดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ภายใต้โครงการ "111 ปี ปิยมหาราชรำลึก" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารถาวรวัตถุ (บริเวณโถงกลาง) ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร ผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ