สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 10 พูดคุยกับพัศชนันท์ เจียจิรโชติ (อร BNK) ในหัวข้อ " จากไอดอลสู่นักเขียน จากบันทึกการเดินทางสู่หนังสือเล่าประสบการณ์"

หมวด:

เนื้อหา