โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก KIDS INSPIRATION ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

วันที่เผยแพร่ : 19 January 2019


วันนี้ (19 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 3ในหัวข้อ   “โมมาย by me” โดยมีผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ