กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 การแสดงละคร "สาวิตรี ชุดอมตะเสน่หา"

บันทึกการถ่ายทอดสดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 การแสดงละคร "สาวิตรี ชุดอมตะเสน่หา" โดยคณะศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
5
Average: 5 (1 vote)