รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำฉุยฉายยอพระกลิ่น"

รำฉุยฉายยอพระกลิ่น
เป็นการแสดงที่มีความสวยงามและหาชมได้ยาก เพราะผู้แสดงรำฉุยฉายอพระกลิ่นนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรำเป็นพิเศษ
ผู้ทำการฝึกซ้อมอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช 2530

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ดนตรีและนาฏศิลป์
5
Average: 5 (1 vote)