รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "พราหมณ์อาเศียรวาท"

รายการ มาลาภิรมย์ การแสดงชุด พราหมณ์อาเศียรวาท บทประพันธ์ อาจารย์ปราณี สำราญวงศ์

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ดนตรีและนาฏศิลป์
5
Average: 5 (1 vote)