การสัมมนาวิชาการเรื่อง "เอกสารสมุดไทยนันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก"

การถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "เอกสารสมุดไทยนันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก" โดยกรมศิลปากรร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
ยังไม่มีการให้คะแนน