ประวัติศาสตร์ดำรง ตอนที่ 5 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานด้านการศึกษา (2)

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรำลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของไทย โดยในวันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง "สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานด้านการจัดการศึกษาและตั้งโรงเรียน ตลอดจนตำราเรียนที่นำมาใช้ ตอนที่ 2" บรรยายโดยนางสาวเปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ประวัติศาสตร์ดำรง
0
ยังไม่มีการให้คะแนน