กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "กระทงสวยด้วยมือหนู"

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ "กระทงสวยด้วยมือหนู" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
Kids Inspiration
0
ยังไม่มีการให้คะแนน