พระหันอากาศ

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการแสดง เรื่อง พระหันอากาศ แสดงโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
ดนตรีและนาฏศิลป์
0
ยังไม่มีการให้คะแนน