การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
วิดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ภายใต้การดำเนินงาน
โครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์เบื้องต้นและเพิ่มพูนบัญชีเอกสารโบราณ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๓

จัดทำโดย...
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

วิดีโอ youtube
ผู้เผยแพร่: 
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
5
Average: 5 (1 vote)