สื่อวิดิทัศน์

Video | My Playlist

Sub

รายการมาลาภิรมย์ การแสดงชุด "ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง"

หมวด:

เนื้อหา

รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง เป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่ง

ถ่ายทอดท่ารำโดยของครูเฉลย ศุขะวณิช

โดยได้รับการสืบทอดท่ารำจากเจ้าจอมละม้าย และเจ้าจอมมารดาสายใน รัชกาลที่5