โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ : 23 August 2019


วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น.