นิทานวันเสาร์ Kids Inspiration นิทานเรื่องที่ 43 เรื่อง "นกมีหูหนูมีปีก"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมรายการ "นิทานวันเสาร์ Kids Inspiration" ที่จะนำนิทานสนุกๆ สอดแทรกทั้งความรู้ มาแบ่งปันและเล่าให้ฟังในทุกวันเสาร์ เวลา 10 โมงเ ช้า

นิทานเรื่องที่ 43 ขอเสนอเรื่อง เล่าไปพับไป ตอน "นกมีหูหนูมีปีก"

เล่าโดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (ข้าราชการบำนาญ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
หอสมุดแห่งชาติ
หมวดย่อย: 
นิทานวันเสาร์
หมวดหลัก: 
Kids Inspiration
0
No votes yet