กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมอนุรักษ์แผนที่

ภายใต้โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ในวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (Session หลังพักเบรกเช้า)

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet