รายการหนังสือดีมีให้ฟัง นิทานวชิรญาณ​ เรื่อง กลองใช่เหตุ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมและรับฟังรายการ "หนังสือดีมีให้ฟัง" ซึ่งสำนักหอสมุดแห่งชาติจะนำหนังสือดีทรงคุณค่าที่มีสาระและความบันเทิงมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟัง​ทุกวันอังคาร โดยหนังสือเล่มใหม่ของรายการหนังสือดีมีให้ฟังจะนำเสนอหนังสือเรื่อง"นิทานวชิรญาณ” ซึ่งนิทานที่ตีพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งพิมพ์ที่ทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ไว้ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์วชิรญาณประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วชิรญาณ วชิรญาณวิเศษ วชิรญาณสโมสร และวชิรญาณฉบับปีใหม่ตามลำ

วิดีโอ youtube
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Category: 
ภาษาและวรรณกรรม
0
No votes yet