NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 "สมุดภาพความทรงจำ" โดย ปิติรัชต์ จูช่วย สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์

การถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 การบรรยายเรื่อง "สมุดภาพความทรงจำ" โดย ปิติรัชต์ จูช่วย สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ผ่าน Facebook YouTube และ VDO On Demand ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
5
Average: 5 (1 vote)