NLT Edutainment ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 "เพราะรักจึงแปล" โดย ไอริสา ชั้นศิริ (นักแปล)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ "NLT Edutainment" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การอภิปรายเรื่อง "เพราะรักจึงแปล" โดย ไอริสา ชั้นศิริ (นักแปล) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงกลางชั้น1 อาคาร1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
5
Average: 5 (1 vote)