กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 "เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย" โดย อ.สมฤทธิ์ ลือชัย

บันทึกการถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 ฟังการบรรยายเรื่อง "เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย" โดย อ.สมฤทธิ์ ลือชัย ผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
0
No votes yet