Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 สุขหรรษา : วันวิสาขบูชา

การถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "สุขหรรษา : วันวิสาขบูชา" เนื่องด้วยวันสำคัญทางพุทธศาสนา หอสมุดแห่งชาติได้จัดกิจจกรรมการสอนร้อยมาลัยมะกรูดโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ใบเตย ผลมะกรูดและดอกไม้ เพื่อนำไปบูชาพระในโอกาสวันวิสาขบูชา พร้อมแนะนำหนังสือการร้อยมาลัย หนังสือนิทานทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมความดีให้เด็กผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอ youtube
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
0
No votes yet