NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระถังซัมจั๋ง"

การถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระถังซัมจั๋ง" โดย อ.สมฤทธิ์ ลือชัย ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอ youtube
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
NLT Edutainment
0
No votes yet