Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 เสาร์สนุกสุขหรรษา : ปฏิทินความสุข

การถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา" ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ปฏิทินความสุข" ผ่าน Facebook และช่อง YouTube ของหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
Kids Inspiration
0
No votes yet