"ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ" – สองสมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือ

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” (สองสมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือ) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
ภาษาและวรรณกรรม
0
No votes yet