Kids Inspiration ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 เสาร์สนุกสุดหรรษา : นิทานครูชีวัน ตัวเลขหลากมิติ แผ่นพับฝึกทักษะ

ถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน Kids Inspiration เสาร์สนุกสุดหรรษา ในหัวข้อ "นิทานครูชีวัน ตัวเลขหลากมิติ แผ่นพับฝึกทักษะ" ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วิดีโอ youtube
ผู้เผยแพร่: 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หมวดหลัก: 
Kids Inspiration
4
Average: 4 (1 vote)