ถ่ายทอดสดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน "NLT Edutainment" ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 พูดคุยกับอินทรชัย พานิชกุล เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง "อย่าด่าอินเดีย" วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิดีโอออนดีมานด์
หมวดหลัก: 
งานประชุมและเสวนาวิชาการของหอสมุดแห่งชาติ
4
Average: 4 (1 vote)